Naše služby

01 Deratizácia

Zabránime poškodeniu vášho majetku a šíreniu chorôb

Myši

Myši

Výskyt myši v domácnosti alebo prevádzke predstavuje riziko z dvoch dôvodov. Prvým je rýchle premnoženie, druhým kontaminácia potravín močom a trusom, ktoré obsahujú choroboplodné zárodky.

Odstrániť myši
Potkany

Potkany

Rýchle premnoženie a riziko šírenia infekčných chorôb nie sú jedinými dôvodmi, pre ktoré je potrebné vykonať pri identifikácii výskytu potkanov deratizáciu. Potkany sú mimoriadne činorodé pri narúšaní rôznych stavebných materiálov, čo sa môže premietnuť do problémov so statikou budov.

Odstrániť potkany
Hraboše

Hraboše

Celoročný škodca, ktorý dokáže napadnúť až 200 druhov rastlín a zapríčiniť tak škody trvalého charakteru, kedy rastliny už nie sú schopné regenerovať poškodené časti. K premnoženiu populácie dochádza najmä po miernych zimách a suchých letách.

Odstrániť hraboše
Kuny

Kuny

Výskyt kuny môže byť problematická najmä v chovoch hydiny, nakoľko stredne veľké vtáky a vajcia sú jej častými zdrojmi potravy. Kuny je možné odstrániť odchytom za pomoci nastražených pascí. Tento typ likvidácie škodcu je možné použiť aj pri výskyte lasíc.

Odstrániť kuny

Preventívna deratizácia

Službu preventívnej deratizácie poskytujeme všetkým subjektom, ktoré sú zo zákona povinné vykonávať pravidelnú preventívnu deratizáciu.

Represívna deratizácia

Pri zaznamenaní výskytu škodcov je potrebné konať rýchlo. Ich reprodukčný cyklus je krátky a riziko premnoženia veľké.

Odchyt mačiek a kún

Humánny odchyt a odstránenie nežiaducich zvierat z vašej prevádzky či domova.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pred deratizáciou vykonáme obhliadku objektu. Podľa veľkosti a spôsobu jeho využívania rozložíme optimálny počet označených deratizačných staničiek. Deratizácia s využitím deratizačných staničiek predstavuje najbezpečnejší spôsob deratizácie. Prípravok určený na likvidáciu škodcov je umiestnený v uzatvorenej staničke, vďaka čomu k nemu nemajú prístup iné zvieratá, neoprávnené osoby a deti.

Deratizácia podľa typu prevádzky

Na likvidáciu škodcov používame iba povolené látky. V prevádzkach, kde sa predávajú, skladujú alebo spracovávajú potraviny používame nejedové nástrahy aby sme predišli kontaminácii potravín chemicky účinnou látkou.

Kompletná dokumentácia

Po vykonaní deratizácie zákazník obdrží kompletnú dokumentáciu vzhľadom k typu prevádzky, protokol o vykonaní deratizácie, kartu bezpečnostných údajov k použitému prípravku a plán odporúčaných opatrení na ďalšie obdobie.

Kontrola deratizácie a odstránenie uhynutých jedincov

V dohodnutých intervaloch kontrolujeme a vyhodnocujeme účinnosť deratizácie. Pri zistenom výskyte uhynutých škodcov zabezpečíme ich odstránenie.

02 Dezinsekcia

Využite naše skúsenosti s profesionálnou likvidáciou všetkých druhov hmyzu.

Mravce

Mravce

Problém s premnožením mravcov v domácnosti, prevádzke či v záhrade dokážeme vyriešiť aplikovaním vhodného insekticídu.

Odstrániť mravce
Pavúky

Pavúky

Napriek tomu, že väčšina z nich nepredstavuje pre človeka priame ohrozenie, ich výskyt v domácnostiach a prevádzkach nemusí byť žiaduci.

Odstrániť pavúky
Osy

Osy

Uštipnutie osou je nielen bolestivé, ale môže byť aj nebezpečné. Odstránením osieho hniezda predídeme ohrozeniu vášho zdravia.

Odstrániť osy
Muchy

Muchy

Muchy prenášajú množstvo baktérií. Podľa typu objektu či prevádzky zvolíme najvhodnejší a najúčinnejší spôsob dezinsekcie.

Odstrániť muchy
Komáre

Komáre

Okrem nepríjemného svrbenia môže komár pri uštipnutí spôsobiť infikovanie organizmu rôznymi chorobami. Predpokladom účinného odstránenia komárov sú znalosti o ich životnom cykle.

Odstrániť komáre
Šváby

Šváby

Okrem prirodzeného odporu k invázii švábov sú z ich výskytom spojené riziká prenosu rozličných ochorení, napr. slezinovej sneti, salmonelózy a tuberkulózy.

Odstrániť šváby
Kliešte

Kliešte

Sezónny výskyt kliešťov so sebou prináša značné riziká. Okrem lymskej boreliózy môže ich bodnutie vyvolať aj život ohrozujúce alergie.

Odstrániť kliešte
Ploštice

Ploštice

Ploštice sa živia výlučne ľudskou krvou a množia sa veľmi rýchle. Ich likvidácia si vyžaduje aplikovanie profesionálnych zmesí dezinsekčných prostriedkov.

Odstrániť ploštice

Odstránenie škodcov každého druhu

Typ zisteného škodcu v objekte definuje súbor opatrení na jeho likvidáciu. Podľa typu škodcu vykonáme dezinsekciu aplikovaním insekticídneho postreku, insekticídneho plynu, popraše alebo použitím mechanických nástrah. Následne prichádza k úhynu všetkých živých organizmov v riešenom objekte.

Postreky proti muchám a komárom

V záujme vyššej kvality života v mestách a obciach vykonávame postreky proti komárom a muchám na verejných priestranstvách, napríklad v parkoch, rekreačných zónach či na verejných kúpaliskách v období ich zvýšeného výskytu, pred začatím reprodukčného cyklu či po povodniach.

Poľnohospodárske družstvá a skládky

Dezinsekčné služby poskytujeme širokému spektru podnikateľských prevádzok i domácnostiam. Našimi stálymi zákazníkmi sú okrem iných poľnohospodárske družstvá či skládky odpadu.

Bezmuchový stav

Náročným zákazníkom z oblasti biologicky čistých chovov hospodárskych zvierat pomáhame vytvárať bezmuchový stav.

Kvalitné služby s poskytnutím záruky

Pri dezinsekcii je rozhodujúca odborná spôsobilosť a schopnosť vybrať vhodnú kombináciu účinnej látky, na ktorú hmyz nie je rezistentný. Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam z praxe vieme presne, akú látku, kde a v akom množstve je potrebné aplikovať. Výsledkom je rýchla a úspešná likvidácia nežiaduceho hmyzu.

Ekologické dezinsekčné postupy

V prípade špecifického typu prevádzky s vysokými nárokmi na ekologické štandardy používame ekologické dezinsekčné postupy.

Protokol o vykonaní dezinsekcie

Každý zákazník od nás po vykonaní dezinsekcie obdrží protokol o vykonaní dezinsekcie.

Profesionálne poradenstvo

Našich zákazníkov systematicky edukujeme a poskytujeme im odborné poradenstvo v otázkach prevencie pred opakovaným výskytom škodcov.

03 Plynovanie obilia

Ochrana komodít a dreva pred škodcami plynovaním

Preventívna fumigácia

Službu preventívnej fumigácie poskytujeme skladovateľom a spracovateľom komodít, ktorým vyplýva zo zákona povinnosť ošetrenia komodity fumigáciou ako aj spoločnostiam, ktoré ju vykonávajú nad rámec zákona dobrovoľne.

Represívna fumigácia

Represívnu fumigáciu vykonávame pre skladovateľov a spracovateľov komodít v prípade potvrdeného výskytu škodcov.

Plynovanie vagónov

V zmysle medzinárodnej normy ISPM vydanej Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo vykonávame fumigáciu vagónov u prepracov komodít pred ich exportom do zahraničia.

Ochrana dreva pred škodcami

Preventívnu a represívnu fumigáciu poskytujeme spracovateľom dreva aj súkromným osobám pri napadnutí nábytku drevokazným škodcom.

Plachtovanie pre zvýšenie účinnosti

Pre zvýšenie účinnosti fumigácie aplikujeme na ošetrovanú komoditu plachty z dôvodu vyššej saturácie komodít plynom.

Protokol o fumigácii

Zákazník po vykonaní fumigácie obdrží všetky potrebné dokumenty, potvrdenia a protokol s kartou bezpečnostných údajov k použitému prípravku.

04 Dezinfekcia

Likvidácia choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov

Dezinfekcia chovov

Majiteľom a správcom veľkochovov a živočíšnych fariem poskytujeme službu dezinfekcie pri výmene chovu v dôsledku ukončenia chovného cyklu alebo po epidémii.

Dezinfekcia domácností

Ak ste vo vašom domove zaznamenali výskyt plesní a neúspešne s nimi zápasíte, objednajte si naše služby. Aplikovaním profesionálneho prípravku alebo kombinácie prípravkov vás ich dokážeme zbaviť. Službu dezinfekcie domácnosti si u nás môžete objednať aj po úmrtí člena rodiny.

Dezinfekcia studní

Po povodniach narastá riziko kontaminácie zdrojov pitnej vody. Za účelom zníženia rizika šírenia nákazy vykonávame pre zákazníkov dezinfekciu studní.

Dezinfekcia popolníc

Jednou zo služieb, ktorú poskytujeme mestám a obciam, je dezinfekcia popolníc. Aplikovaním dezinfekčného postreku zabránime výskytu mikroorganizmov, ktoré sú zodpovedné za rozklad odpadu a zvýšený pach v okolí popolníc.

Dezinfekcia kuchýň

Počas plánovaných odstávok vykonávame dezinfekčné postreky v kuchynských zariadeniach školských jedální a reštauračných prevádzkach.

Kompletná dokumentácia

Získate od nás všetky potrebné dokumenty a potvrdenia o vykonaní dezinfekcie, vrátane informácií o použitej účinnej látke s kartou bezpečnostných údajov.

100% úspešnosť

Vďaka našim skúsenostiam a odborným znalostiam môžeme našim zákazníkom garantovať 100% účinnosť aplikovaného postreku.

Diskrétnosť

Firemným i privátnym zákazníkom zaručujeme absolútnu diskrétnosť.

05 Likvidácia ploštíc

Likvidácia ploštíc patrí do rúk profesionálom. Na všetky voľnopredajné prípravky sú rezistentné.

Potvrdenie výskytu ploštíc

Pri podozrení na výskyt ploštíc vykonáme obhliadku objektu zdarma. Dospelé jedince dosahujú veľkosti jablčného jadierka a sú viditeľné voľným okom. Najčastejšie sa vyskytujú v škárach, špárach, posteľných matracoch a roštoch, posteľnej bielizni a za obrazovými rámami. Ich prítomnosť môže hostiteľ zistiť tiež na základe stôp pripomínajúcich uhryznutie.

Rýchly zásah

Pri potvrdení výskytu ploštíc reagujeme okamžite, nakoľko veľmi rýchlo prichádza k ich premnoženiu.

Účinná likvidácia

Vďaka našim odborným skúsenostiam a znalostiam vieme presne, akú kombináciu a koncentráciu insekticídov musíme použiť, aby likvidácia ploštíc bola účinná.

100 % Diskrétnosť

O vašich problémoch s plošticami sa nikto nemusí dozvedieť. Radi vám tiež poradíme, ako môžete v budúcnosti kontaminácii predísť.

06 Herbicídne postreky

Zbavíme vás odolnej buriny a každého porastu, ktorý je na vašom pozemku navyše.

Chemická likvidácia rastlinných škodcov

Podľa typu škodcu a ošetrovanej plochy aplikujeme u zákazníka selektívny postrek, ktorý likviduje úzku skupinu vybraných porastov (napr. iba púpavu) alebo totálny herbicídny postrek, ktorý likviduje drvivú väčšinu porastov. Podľa veľkosti ošetrovanej plochy vykonávame postreky ručne alebo s použitím motorových postrekovačov.

Ošetrenie trávnika

Vrátime vášmu trávniku čistý golfový vzhľad.

Ošetrenie parkoviska

Elimináciou drevín a porastov zvýšime bezpečnosť vášho parkoviska.

Ošetrenie dlažby

Aplikovaním herbicídneho postreku zvýšime trvácnosť a estetiku vašej dlažby.

07 HACCP

Systém pre zaručenie bezpečnosti potravín

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je súčasťou systému riadenia kvality. Predstavuje analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej čistoty potravín. Zahŕňa komplexný systém pravidiel napomáhajúcich spoločnostiam zavádzať výrobné, spracovateľské a distribučné postupy v súlade s predpismi o bezpečnosti potravín a spĺňať kvalitatívnu úroveň očakávanú spotrebiteľmi. Povinnosť HACCP certifikácie sa vzťahuje na prevádzky a podniky, ktoré spracovávajú, uskladňujú alebo distribuujú potraviny. Úspešná implementácia HACCP systému si vyžaduje multidisciplinárny prístup ku ktorému prispievame i my vypracovaním a poskytovaním podrobnej dokumentácie.

Bezpečný postup

Pred deratizáciou vykonáme obhliadku objektu a rozložíme optimálny počet označených deratizačných staničiek. Deratizácia s využitím deratizačných staničiek predstavuje najbezpečnejší spôsob deratizácie. Prípravok určený na likvidáciu škodcov je umiestnený v uzatvorenej staničke, vďaka čomu k nemu nemajú prístup iné zvieratá, neoprávnené osoby a deti.

Rozmiestnenie a kontrola staničiek

Rozmiestnené deratizačné staničky kontrolujeme v dohodnutých intervaloch. Pri zistenom výskyte uhynutých škodcov zabezpečíme ich odstránenie v súlade s platnou legislatívou.

Kompletná dokumentácia

Po vykonaní deratizácie obdrží zákazník pôdorysný plán rozmiestnenia staničiek, protokol o vykonaní deratizácie a kartu bezpečnostných údajov k použitej účinnej látke.

Naši zákaznící

Objednajte si obhliadku zdarma