Služby

Dynamický obrázok dymu uvoľneného pri herbicídnom postreku buriny

Kvalitu našich služieb
by vám potvrdilo 0 škodcov.
Všetci vyhynuli.

0908 415 465  /  
servis@ecoder.sk

Naše služby

01 Deratizácia

Zabránime poškodeniu vášho majetku a šíreniu chorôb

Myši
Myš na bielom pozadí, likvidácia hlodavcov, ilustračná fotografia k službe deratizácia

Myši

Výskyt myši v domácnosti alebo prevádzke predstavuje riziko z dvoch dôvodov. Prvým je rýchle premnoženie, druhým kontaminácia potravín močom a trusom, ktoré obsahujú choroboplodné zárodky.

Odstrániť myši
Potkany
Potkan na bielom pozadí, deratizácia, likvidácia hlodavcov, ilustračná fotografia

Potkany

Rýchle premnoženie a riziko šírenia infekčných chorôb nie sú jedinými dôvodmi, pre ktoré je potrebné vykonať pri identifikácii výskytu potkanov deratizáciu. Potkany sú mimoriadne činorodé pri narúšaní rôznych stavebných materiálov, čo sa môže premietnuť do problémov so statikou budov.

Odstrániť potkany
Hraboše
Hraboš na bielom pozadí, ilustračná fotografia k službe deratizácia hlodavcov, likvidácia škodcov

Hraboše

Celoročný škodca, ktorý dokáže napadnúť až 200 druhov rastlín a zapríčiniť tak škody trvalého charakteru, kedy rastliny už nie sú schopné regenerovať poškodené časti. K premnoženiu populácie dochádza najmä po miernych zimách a suchých letách.

Odstrániť hraboše
Krty
Krt, farebná fotografia, ilustračná fotografia k službe deratizácia, likvidácia škodcov

Krty

Vyskúšali ste všetky babské recepty a krtko nad vami vedie 10:0? Objednajte si našu profesionálnu techniku a znalosti.

Odstrániť krty
Kuny
Kuna, farebná fotografia, ilustračná fotografia k službe deratizácia, likvidácia škodcov

Kuny

Výskyt kuny môže byť problematická najmä v chovoch hydiny, nakoľko stredne veľké vtáky a vajcia sú jej častými zdrojmi potravy. Kuny je možné odstrániť odchytom za pomoci nastražených pascí. Tento typ likvidácie škodcu je možné použiť aj pri výskyte lasíc.

Odstrániť kuny

Povinná deratizácia

Službu preventívnej deratizácie poskytujeme všetkým subjektom, ktoré sú zo zákona povinné vykonávať pravidelnú preventívnu deratizáciu. Pri zaznamenaní výskytu škodcov mimo zákonom stanovené lehoty zasahujeme okamžite prostredníctvom služby represívnej deratizácie. Reprodukčný cyklus hlodavcov je krátky a riziko premnoženia veľké.

Likvidácia krtkov

Vyskúšali ste všetky babské recepty a krtko nad vami vedie 10:0? Objednajte si našu profesionálnu techniku a znalosti.

Odchyt mačiek

Humánny odchyt a odstránenie nežiaducich zvierat z vašej prevádzky či domova.

Ako robíme deratizáciu

Pred deratizáciou vykonáme obhliadku objektu. Podľa veľkosti a spôsobu jeho využívania rozložíme optimálny počet označených deratizačných staničiek, ktoré predstavujú najbezpečnejší spôsob deratizácie. Prípravok určený na likvidáciu škodcov je umiestnený v uzatvorenej staničke, vďaka čomu k nebudú mať prístup iné zvieratá, neoprávnené osoby a deti.

Deratizácia podľa typu prevádzky

Na likvidáciu škodcov používame iba povolené látky. V prevádzkach, kde sa predávajú, skladujú alebo spracovávajú potraviny používame nejedové nástrahy aby sme predišli kontaminácii potravín chemicky účinnou látkou.

Kompletná dokumentácia

Po vykonaní deratizácie zákazník obdrží kompletnú dokumentáciu vzhľadom k typu prevádzky, protokol o vykonaní deratizácie, kartu bezpečnostných údajov k použitému prípravku a plán odporúčaných opatrení na ďalšie obdobie.

Kontrola deratizácie a odstránenie uhynutých jedincov

V dohodnutých intervaloch kontrolujeme a vyhodnocujeme účinnosť deratizácie. Pri zistenom výskyte uhynutých škodcov zabezpečíme ich odstránenie.

02 Dezinsekcia

Využite naše skúsenosti s profesionálnou likvidáciou všetkých druhov hmyzu.

Mravce
Mravec na bielom pozadí, farebná fotografia, ilustračná fotografia k službe dezinsekcia

Mravce

Problém s premnožením mravcov v domácnosti, prevádzke či v záhrade dokážeme vyriešiť aplikovaním vhodného insekticídu.

Odstrániť mravce
Pavúky
Pavúk na bielom podklade, ilustračná fotografia k službe dezinsekcia, odstraňovanie pavúkov

Pavúky

Napriek tomu, že väčšina z nich nepredstavuje pre človeka priame ohrozenie, ich výskyt v domácnostiach a prevádzkach nemusí byť žiaduci.

Odstrániť pavúky
Osy
Osa na bielom podklade, ilustračná fotografia k službe likvidácia hmyzu, likvidácia osích hniezd, dezinsekcia

Osy

Uštipnutie osou je nielen bolestivé, ale môže byť aj nebezpečné. Odstránením osieho hniezda predídeme ohrozeniu vášho zdravia.

Odstrániť osy
Muchy
Mucha na bielom pozadí, ilustračná fotografia k službe dezinsekcia, postreky proti muchám

Muchy

Muchy prenášajú množstvo baktérií. Podľa typu objektu či prevádzky zvolíme najvhodnejší a najúčinnejší spôsob dezinsekcie.

Odstrániť muchy
Komáre
Komár na bielom pozadí, ilustračná fotografia k službe dezinsekcia, postreky proti komárom

Komáre

Okrem nepríjemného svrbenia môže komár pri uštipnutí spôsobiť infikovanie organizmu rôznymi chorobami. Predpokladom účinného odstránenia komárov sú znalosti o ich životnom cykle.

Odstrániť komáre
Šváby
Šváby, farebná fotografia švába, služba dezinsekcia

Šváby

Okrem prirodzeného odporu k invázii švábov sú z ich výskytom spojené riziká prenosu rozličných ochorení, napr. slezinovej sneti, salmonelózy a tuberkulózy.

Odstrániť šváby
Kliešte
Kliešť, farebná fotografia, ilustračná fotografia k službe dezinsekcia, likvidácia hmyzu

Kliešte

Sezónny výskyt kliešťov so sebou prináša značné riziká. Okrem lymskej boreliózy môže ich bodnutie vyvolať aj život ohrozujúce alergie.

Odstrániť kliešte
Ploštice
Ploštica na bielom podklade, ilustračná fotografia k službe likvidácia ploštíc, dezinsekcia

Ploštice

Ploštice sa živia výlučne ľudskou krvou a množia sa veľmi rýchle. Ich likvidácia si vyžaduje aplikovanie profesionálnych zmesí dezinsekčných prostriedkov.

Odstrániť ploštice

Likvidácia osích hniezd a sršňov

Odstránenie osích hniezd a sršňov bez profesionálneho vybavenia nesie so sebou značné riziká. Poskytujeme službu bezpečnej likvidácie osích a sršních spoločenstiev súkromným osobám aj firemným zákazníkom.

Postreky proti muchám a komárom

V záujme vyššej kvality života v mestách a obciach vykonávame postreky proti komárom a muchám na verejných priestranstvách, napríklad v parkoch, rekreačných zónach alebo na verejných kúpaliskách v období ich zvýšeného výskytu.

Poľnohospodárske družstvá a skládky

Vykonávame desinsekciu priestorov určených na chov poľnohospodárskych zvierat. Náročným zákazníkom z oblasti biologicky čistých chovov hospodárskych zvierat pomáhame vytvárať bezmuchový stav.

Desinsekcia skladov pred naskladnením obilia

Pri dezinsekcii priestorov určených na skladovanie obilia dochádza k bezpečnej likvidácii potenciálnych škodcov vo všetkých vývojových štádiách, čím sú vytvorené bezpečné a hygienicky nezávadné podmienky na skladovanie komodity.

Odstránenie škodcov každého druhu

Našli ste v objekte škodcu a neviete, ako ho odstrániť? Zavolajte nám. Podľa typu škodcu vykonáme dezinsekciu aplikovaním insekticídneho postreku, insekticídneho plynu, popraše alebo použitím mechanických nástrah. V prípade potreby odstránime uhynutých škodcov.

Kvalitné služby s poskytnutím záruky

Pri dezinsekcii je rozhodujúca odborná spôsobilosť a schopnosť vybrať vhodnú kombináciu účinnej látky, na ktorú hmyz nie je rezistentný. Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam z praxe vieme presne, akú látku, kde a v akom množstve je potrebné aplikovať. Výsledkom je rýchla a úspešná likvidácia nežiaduceho hmyzu.

Ekologické dezinsekčné postupy

V prípade špecifického typu prevádzky s vysokými nárokmi na ekologické štandardy používame ekologické dezinsekčné postupy.

Protokol o vykonaní dezinsekcie

Každý zákazník od nás po vykonaní dezinsekcie obdrží protokol o vykonaní dezinsekcie.

Profesionálne poradenstvo

Našich zákazníkov systematicky edukujeme a poskytujeme im odborné poradenstvo v otázkach prevencie pred opakovaným výskytom škodcov.

03 Fumigácia

Ochrana dreva a iných komodít pred škodcami plynovaním

Fumigácia dreva určených na export s certifikátom

Vývozcom dreva a reziva, na ktorých sa vzťahuje povinnosť predložiť v cieľovej krajine certifikát o vykonaní ochrany dreva poskytujeme službu fumigácie komodity určenej na export spolu s vystavením ISPM certifikátu - Fumigation certificate.

Ochrana dreva pred škodcami

Ošetrenie dreva fumigáciou poskytujeme ďalej spracovateľom dreva a súkromným osobám pri napadnutí nábytku drevokazným škodcom.

Plynovanie obilia

Skladovateľom a spracovateľom obilia, ktorým zákon ukladá povinnosť vykonať ošetrenie obilia fumigáciou (ako aj spoločnostiam, ktoré ju vykonávajú nad rámec zákona dobrovoľne) poskytujeme službu preventívnej fumigácie. Plynujeme voľne uložené obilie v halách a taktiež obilie uskladnené v obilných silách pomocou dávkovačov. Skladovateľom obilia ponúkame službu chemického čistenia skladov pred naskladnením obilia.

Plynovanie vagónov

V zmysle medzinárodnej normy ISPM vydanej Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo vykonávame fumigáciu vagónov u prepracov komodít pred ich exportom do zahraničia.

Plachtovanie pre zvýšenie účinnosti

Pre zvýšenie účinnosti fumigácie aplikujeme na ošetrovanú komoditu plachty z dôvodu vyššej saturácie komodít plynom.

Protokol o fumigácii

Zákazník po vykonaní fumigácie obdrží všetky potrebné dokumenty, potvrdenia a protokol s kartou bezpečnostných údajov k použitému prípravku.

04 Dezinfekcia

Likvidácia choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov

Likvidácia holubieho trusu

Profesionálne odstránenie holubieho trusu a uhynutých jedincov z povál a iných ťažko prístupných miest.

Dezinfekcia a vypratanie bytu po zosnulom

Po úmrtí člena rodiny zabezpečíme po zosnulom diskrétnu dezinfekciu obytných priestorov a v prípade záujmu aj ich kompletné vypratanie.

Odstraňovanie plesní

Ak ste vo vašom domove alebo prevádzke zaznamenali výskyt plesní a neúspešne s nimi zápasíte, objednajte si naše služby. Aplikovaním profesionálneho prípravku alebo kombinácie prípravkov ich dokážeme odstrániť.

Dezinfekcia hydinových chovov

Majiteľom a správcom veľkochovov alebo živočíšnych fariem poskytujeme po ukončení chovného cyklu a epidémii službu dezinfekcie.

Dezinfekcia studní a popolníc

Za účelom zníženia rizika šírenia nákazy kontaminovanou vodou napr. po povodniach, poskytujeme zákazníkom službu profesionálnej dezinfekcie studní. Mestám a obciam ďalej ponúkame službu dezinfekcie popolníc, pri ktorej dochádza k likvidácii mikroorganizmov zodpovedných za rozklad odpadu a zvýšený pach v okolí popolníc.

Dezinfekcia kuchýň verejného stravovania

Počas plánovaných odstávok vykonávame dezinfekčné postreky v kuchynských zariadeniach školských jedální a reštauračných prevádzkach.

Kompletná dokumentácia

Získate od nás všetky potrebné dokumenty a potvrdenia o vykonaní dezinfekcie, vrátane informácií o použitej účinnej látke s kartou bezpečnostných údajov.

100% úspešnosť

Vďaka našim skúsenostiam a odborným znalostiam môžeme našim zákazníkom garantovať 100% účinnosť aplikovaného postreku.

Diskrétnosť

Firemným i privátnym zákazníkom zaručujeme absolútnu diskrétnosť.

05 Likvidácia ploštíc

Likvidácia ploštíc patrí do rúk profesionálom. Na všetky voľnopredajné prípravky sú rezistentné.

Potvrdenie výskytu ploštíc

Pri podozrení na výskyt ploštíc vykonáme obhliadku objektu zdarma. Dospelé jedince dosahujú veľkosti jablčného jadierka a sú viditeľné voľným okom. Najčastejšie sa vyskytujú v škárach, špárach, posteľných matracoch a roštoch, posteľnej bielizni a za obrazovými rámami. Ich prítomnosť môže hostiteľ zistiť tiež na základe stôp pripomínajúcich uhryznutie.

Rýchly zásah

Pri potvrdení výskytu ploštíc reagujeme okamžite, nakoľko veľmi rýchlo prichádza k ich premnoženiu.

Účinná likvidácia

Vďaka našim odborným skúsenostiam a znalostiam vieme presne, akú kombináciu a koncentráciu insekticídov musíme použiť, aby likvidácia ploštíc bola účinná.

100 % Diskrétnosť

O vašich problémoch s plošticami sa nikto nemusí dozvedieť. Radi vám tiež poradíme, ako môžete v budúcnosti kontaminácii predísť.

06 Herbicídne postreky

Zbavíme vás odolnej buriny a každého porastu, ktorý je na vašom pozemku navyše.

Chemická likvidácia rastlinných škodcov

Podľa typu škodcu a ošetrovanej plochy aplikujeme u zákazníka selektívny postrek, ktorý likviduje úzku skupinu vybraných porastov (napr. iba púpavu) alebo totálny herbicídny postrek, ktorý likviduje drvivú väčšinu porastov. Podľa veľkosti ošetrovanej plochy vykonávame postreky ručne alebo s použitím motorových postrekovačov.

Ošetrenie trávnika

Vrátime vášmu trávniku čistý golfový vzhľad.

Ošetrenie parkoviska

Elimináciou drevín a porastov zvýšime bezpečnosť vášho parkoviska.

Ošetrenie dlažby

Aplikovaním herbicídneho postreku zvýšime trvácnosť a estetiku vašej dlažby.

07 HACCP

Systém pre zaručenie bezpečnosti potravín

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je súčasťou systému riadenia kvality. Predstavuje analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej čistoty potravín. Zahŕňa komplexný systém pravidiel napomáhajúcich spoločnostiam zavádzať výrobné, spracovateľské a distribučné postupy v súlade s predpismi o bezpečnosti potravín a spĺňať kvalitatívnu úroveň očakávanú spotrebiteľmi. Povinnosť HACCP certifikácie sa vzťahuje na prevádzky a podniky, ktoré spracovávajú, uskladňujú alebo distribuujú potraviny. Úspešná implementácia HACCP systému si vyžaduje multidisciplinárny prístup ku ktorému prispievame i my vypracovaním a poskytovaním podrobnej dokumentácie.

Bezpečný postup

Pred deratizáciou vykonáme obhliadku objektu a rozložíme optimálny počet označených deratizačných staničiek. Deratizácia s využitím deratizačných staničiek predstavuje najbezpečnejší spôsob deratizácie. Prípravok určený na likvidáciu škodcov je umiestnený v uzatvorenej staničke, vďaka čomu k nemu nemajú prístup iné zvieratá, neoprávnené osoby a deti.

Rozmiestnenie a kontrola staničiek

Rozmiestnené deratizačné staničky kontrolujeme v dohodnutých intervaloch. Pri zistenom výskyte uhynutých škodcov zabezpečíme ich odstránenie v súlade s platnou legislatívou.

Kompletná dokumentácia

Po vykonaní deratizácie obdrží zákazník pôdorysný plán rozmiestnenia staničiek, protokol o vykonaní deratizácie a kartu bezpečnostných údajov k použitej účinnej látke.

Naši zákaznící

Objednajte si obhliadku zdarma